Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Procedury bezpieczeństwa w SOS-W

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

Prosimy zapoznać się z  procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, zawartymi w  Statucie Ośrodka, procedurach postępowania pracowników pedagogicznych SOS-W w Piotrkowie Trybunalskim   w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz w materiałach MEN pt. BEZPIECZNA SZKOŁA Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów - w załączniku.

Załączniki artykułu

Bezpieczna szkoła (pobrań: 96)