Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Szkolenia dla rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
05.02.2019
KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz podejście do kompetencji społecznych.

Kompetencje społeczne są związane z dobrem osobistym i społecznym, które wymaga świadomości, w   jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego, rozumianego również jako zasób danej osoby i jej rodziny oraz bezpośredniego otoczenia społecznego, a także wiedzy, w jaki sposób może się do tego przyczynić odpowiedni styl życia. Dla powodzenia w kontaktach interpersonalnych i uczestnictwie społecznym niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach
i środowiskach (np. w pracy). Równie istotna jest świadomość podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych, równości płci i niedyskryminacji, a także społeczeństwa i kultury.

Pełna lektura szkolenia w załączniku.

Załączniki artykułu