Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  w których zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 
1. Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 im. Janusza Korczaka –  3 dni ze względu na przeprowadzany egzamin ósmoklasisty:
  • 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)
  • 22 kwietnia 2020 r. (środa)
  • 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)
 
2. Dla uczniów wszystkich szkół wchodzących w skład Ośrodka – 5 dni ze względu na organizację pracy placówki:
  • 14 października 2019 r. - poniedziałek,
  • 31 października 2019 r. - czwartek,
  • 2 stycznia 2020 r. - czwartek,
  • 3 stycznia 2020 r. - piątek,
  • 12 czerwca 2020 r. - piątek.
W wyżej wymienionych dniach Ośrodek organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach: 7:00 – 16:30, w których dyżury będą pełnić wyznaczeni nauczyciele.
 
Piotrków Trybunalskim, dn. 30 września 2019 r.