Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Punkt konsultacyjny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =

Zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu miasta
i powiatu do punktu konsultacyjnego w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Piotrkowie Trybunalskim, al. 3 Maja 28/34

Porad i pomocy nieodpłatnie udzielają specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej, psychologii, logopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz osoby pracujące z dziećmi mającymi problemy w nauce.

 

Dzień tygodnia Godziny Osoby dyżurujące Zakres oferowanej pomocy
Poniedziałek 10.35 - 11.35 Beata Bąkowska
(pedagog specjalny)
sala 111

 
Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych, wskazówki do pracy w domu, zestawy ćwiczeń
 
Poniedziałek 14.30 - 15.30 Renata Kacperczyk (logopeda, pedagog specjalny)
sala 109

 
Konsultacje logopedyczne, AAC [Makaton}, terapia reki
Wtorek 9.30 - 10.30 Renata Mołdowska (pedagog specjalny)
sala 109

 
Konsultacje w zakresie pomocy socjalnej, współpracy z instytucjami zewnętrznymi
Wtorek 11.00 - 12.00 Ewa Krawczyk
(pedagog specjalny, surdopedagog)
sala 307
Poradnictwo w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej -  PECS, Makaton, język migowy, WWR pracy z dzieckiem ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera
 
Wtorek 11.30 - 12.30 Marta Śnioch
(logopeda, pedagog specjalny)
sala 219a
Konsultacje logopedyczne, poradnictwo w zakresie pracy z dzieckiem ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera
 
Wtorek 15.40 - 16.40 Iwona Gajda
(psycholog)
sala 109
Konsultacje, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, poradnictwo w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej  PECS, terapii behawioralnej, WWR
 
Środa 15.35 - 16.35 Sylwia Ćwiklińska (psycholog)
sala 302
Konsultacje, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, WWR, poradnictwo w zakresie pracy z dzieckiem ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera
 
Środa 15.35 - 16.35 Izabela Kozieł
(pedagog specjalny, neurologopeda)
sala 302

 
Konsultacje logopedyczne, WWR
Środa 16.30 - 17.30 Małgorzata Gruszczyńska (psycholog)
sala 109

 
Konsultacje, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, pomoc w wyborze szkoły i kierunków kształcenia.
Czwartek 16.00 - 17.00 Gabriela Burzyńska (pedagog specjalny)
sala 109

 
Poradnictwo w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej -  PECS, WWR
Czwartek 15.00 - 16.00
Izabela Starościc (tyflopedagog, olifrenopedagog)
sala 211


 
WWR, poradnictwo w zakresie pracy z dzieckiem ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera, udzielanie wskazówek do pracy w domu.
Piątek 9.35 - 10.35 Anna Domarańczyk (pedagog specjalny)
sala 235

 
 Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych, wskazówki do pracy w domu, zestawy ćwiczeń


CELE I ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO
CELE:

 •     Pomoc rodzicom w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 •     Wspieranie emocjonalne rodziców.
 •     Udzielanie kompleksowej informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy psychologiczno -  
      pedagogicznej.

ZADANIA:

 •     Rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami mające na celu ustalenie przyczyn trudności dzieci
      w celu pokierowania    do odpowiednich form pomocy.
 •     Udzielanie porad, jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w domu.
 •     Wskazanie możliwości stymulacji dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla
      dzieci od 0 - 7 lat.
 •     Dostarczanie informacji na temat możliwości kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami
      edukacyjnymi na wszystkich poziomach edukacyjnych.
 •     Ukazanie możliwości wsparcia ze strony innych rodziców w celu pozyskania informacji na temat
      funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych na terenie szkół i placówek.