Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do Szkół Podstawowych:

  •     orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do kształcenia specjalnego,
  •     podanie rodzica do Starosty lub Prezydenta z prośbą o umieszczenie dziecka w szkole.

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia ucznia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

  •     orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwalifikujące do nauki,
  •     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  •     podanie rodzica do Starosty lub Prezydenta z prośbą o umieszczenie dziecka w szkole,
  •     opinia psychologa o predyspozycjach zawodowych,
  •     orzeczenie lekarskie,
  •     dwie fotografie.