Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Kadra

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poszczególnych placówkach

 • 21 w Szkole Podstawowej nr 1
 •  5 w Szkole Podstawowej nr 17
 • 22 w Gimnazjum nr 6
 • 15 w Szkole Przysposabiającej do Pracy
 • 14 w Grupach Opiekuńczo - Wychowawczych
 •  3 w Świetlicy

Pracownicy według awansu zawodowego

 • 31 nauczycieli dyplomowanych
 • 30 nauczycieli mianowanych
 • 21 nauczycieli kontraktowych
 •   8 nauczycieli stażystów

Pracownicy na stanowiskach administracyjno - obsługowych

 • 10 pracowników ekonomiczno - administracyjnych
 •   5 pracowników kuchni i stołówki
 • 24 pracowników obsługi