Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Gazetka szkolna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =

Czytaj najnowszy świąteczny numer "Szkolnych wieści". 
Szkolna gazetka wydawana jest nieperiodycznie, raz w semestrze. Redaktorkami są Panie Agnieszka Newereńczuk - Opala i Ewa Szkólnik, które współpracują z zainteresowanymi uczniami. Zamysł wydania pisemka powstał po ogłoszeniu, przez Szkołę Podstawową nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, konkursu pod nazwą "Samorząd na medal Janusza Korczaka". Gazetka miała być jednym elementów tego konkursu. Pierwszy numer powstał w Szkole Podstawowej nr 17 i dlatego nosił nazwę "17".Ten tytuł został wybrany spośród kilku innych zaproponowanych przez uczniów tej szkoły. Uczniowie włączyli się też w redagowanie pisemka i wiele ich sugestii, dotyczących zawartości pierwszego numeru i dalszych, zostało uwzględnionych. Kolejne numery noszą nazwę "17 & 6", ponieważ gazetka stała się również pisemkiem samorządu uczniów Gimnazjum nr 6. Każdy numer gazetki, oprócz stałych działów, jest poświęcony jakiemuś aktualnemu wydarzeniu lub świętu. Dotychczas były to : 130 rocznica urodzin Janusza Korczaka, Dzień Edukacji Narodowej, Wielkanoc, 20 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Nagroda dla Gazetki Szkolnej

Gazetka "17 & 6"redagowana przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 17 i Gimnazjum nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym została nagrodzona - II miejscem, w Ogólnopolskim Konkursie "Samorząd na medal Janusza Korczaka" zorganizowanym po raz trzeci przez władze samorządowe dzielnicy Warszawa – Wola oraz Szkołę Podstawową nr 25 w Warszawie. Uczniowie wzięli udział w uroczystej Gali Finałowej i zwiedzaniu Warszawy, a placówka otrzymała urządzenie wielofunkcyjne, które z pewnością będzie bardzo przydatne przy wydaniu kolejnego numeru gazetki

Załączniki artykułu

gaz_szkol_2019 (pobrań: 17)