Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Metoda Tomatisa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

Metoda Tomatisa - stymulacja audio-psycho-lingwistyczna
Stymulacja ma na celu:
1. Ukierunkowanie lateralizacji słuchowej.
2. Kształtowanie prawidłowej uwagi i strategii słuchowej.
3. Wpływanie na poprawę koncentracji stabilizacji postaw emocjonalnych.
4. Minimalizowanie poziomu stresu.
5. Kształtowanie procesów percepcyjnych (analiza i synteza słuchowa).
6. Kształtowanie gotowości do nauki.

Profesor Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału
dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Program stymulacji obejmuje zazwyczaj od 60 do 120 seansów przeprowadzanych w 3 sesjach. Jeden seans to 30-minutowy blok dźwiękowy.

Rozkład sesji ma najczęściej następujący przebieg:

  •     sesja 1 - (60 seansów) - kilkutygodniowa przerwa,
  •    sesja 2 - (30 seansów) - kilkutygodniowa przerwa,
  •    sesja 3 - (15 - 30 seansów).

Pierwsza sesja obejmuje tzw. pasywną fazę terapii, w czasie której stosowana jest najczęściej muzyka gregoriańska i muzyka Mozarta filtrowana w odpowiedni sposób. Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział pacjenta, np. czytanie.
Metodę Tomatisa najczęściej stosuje się w:

  •     zaburzeniach mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy),
  •     zaburzeniach głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko),
  •     dysleksji,
  •     trudnościach szkolnych,
  •     zaburzeniach koncentracji.

W naszym Ośrodku zajęcia logopedyczne metodą Tomatisa prowadzi p. Grażyna Wijata.