Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
zdjęcie
Od 1 czerwca 2020 roku

uczniowie mogą korzystać z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli Ośrodka.
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom oraz nauczycielom, konsultacje będą organizowane indywidualnie. Plan konsultacji dla ucznia jest opracowywany po zgłoszeniu potrzeby przez wychowawcę, z uwzględnieniem możliwości placówki. W związku z powyższym ulega zmianie plan pracy
biblioteki szkolnej.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biblioteki we wtorki w godz. 9.00 - 11.00 i w piątki w godz. 10.00 - 12.00.
W załączeniu wykazy nauczycieli prowadzących konsultacje w poszczególnych szkołach.
  1. Szkoła Podstawowa Nr 1.
  2. Szkoła Podstawowa Nr 17.
  3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Z poważaniem
Gabriela Burzyńska
powrót